Skip naar de inhoud

Welkom

Wij als klein straalbedrijf zetten uw wensen voorop, omdat elk object anders is en een eigen aanpak vereist overleggen we graag welk resultaat u wenst.

Of u een setje scharnieren of een geheel dakgebinte gestraald wilt hebben, we komen er graag samen uit.

Na het stralen kunnen wij ook de eventuele nabehandeling verzorgen, uiteraard altijd in overleg met u.

Onze diensten

We hebben verschillende cabines waarmee we allerhande objecten kunnen stralen, het voordeel daarvan is dat er nooit straalmiddelen door elkaar geraken, zodat straalfouten door vervuiling uitgesloten zijn.

Daarnaast kunnen wij ook ter plaatse komen voor het stralen van gebintes, trappen, keukens of parket.

Luchtgommen

Het Luchtgommen van hout gebeurd op hele lage druk, en met heel fijn mineraal, om de houten meubels een zo glad mogelijk resultaat te bekomen zonder de nerven teveel uit te stralen. De houten meubels worden altijd licht na geschuurd.

Kleine beschadigingen of onregelmatigheden kunnen wij vaak ook repareren. Wij adviseren de houten meubels altijd een na behandeling te geven (b.v met een beits, vernis, olie, wax of verf), om de bescherming van het hout te optimaliseren. Wij kunnen deze taak ook perfect voor u uit handen nemen.

Fijn Zandstralen

Wij zijn gespecialiseerd in het fijn Zandstralen van metalen en giet (ijzeren) objecten, zonder vervorming van de ondergrond, dit met Luchtgomtechniek.

Uiterst dun plaatwerk, fragiele componenten, auto/motor onderdelen, spruitstukken, natuursteen, spiegels, glaswerk, gietwerk, aluminium, koper etc… is allemaal geen enkel probleem.

Poedercoaten

Na het stralen kunnen wij de objecten vlamverzinken en/of poedercoaten, zo is de bescherming optimaal. Dit kan in elke RAL kleur en tevens in candy kleuren met of zonder vernis, kleine lasreparaties (ijzer of inox) kunnen wij ook voorzien.

Glasparelstralen

Dit geeft het materiaal een parelmoerachtige glans. Deze methode is bij uitstek geschikt voor uitwendige delen als carburateurs, cilinderkoppen, carterdelen, remnaven of Inox-lassen.

Buiten de reiniging verdicht het oppervlak ook (Shot Peening) waardoor vuiligheid minder kans van hechting heeft. Met name voor Inox en Aluminium is dit de eindbewerking.

Realisaties

Hier ziet u enkele voorbeelden van recent werk.

School, Spa

Volledig Cederhouten buitenschrijnwerk gestraald van een school in Spa.

Watermolen Voerstreek

Een watermolen uit 1820 volgens restauratienormen fijngestraald.

Woonhuis te Tongeren

Volledig gestraald, gevel, kozijnen, trap, blauwsteen. Houtwerk naturel nabehandeld. Hang & sluitwerk zwart gepoedercoat.

Prijsopgave

Vul onderstaand formulier in en u ontvangt binnen vijf werkdagen een vrijblijvende prijsopgave. Stuur indien mogelijk altijd een foto van het te reinigen werk mee.

Het is altijd mogelijk om een proefstuk te laten stralen zoals de achterkant van een lade.

Contact

E-mail: info@luchtgomtechniek.be

Telefoon België: +32 478 766843

We zijn steeds bereikbaar voor al uw vragen. Op verzoek kunnen wij het werk komen ophalen en brengen, in België en Nederland.

btw/tva BE0760813758

Adres

Luchtgomtechniek Vijf Kruisenstraat 11 A B-3770 RIEMST BELGIË toevoegen aan contacten

Wij zijn enkel op afspraak te bezoeken.

Instagram Volg @luchtgomtechniek op Instagram

Volg @luchtgomtechniek om foto’s te zien van ons werk.

Algemene voorwaarden

Inleiding
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle diensten die Straalatelier worden toevertrouwd. Alle mondelinge of schriftelijke afspraken worden vervangen door deze algemene voorwaarden. Tenzij wanneer dit formeel door Straalatelier werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door Straalatelier.
Van toepassing op alles dat wij doen
Elke bestelling/goedkeuring/betaling betekent aanvaarding van onze voorwaarden.
De termen die wij gebruiken
Het verschil tussen luchtgommen en zandstralen, luchtgommen is stralen van hout (en andere) onder lagere druk met een fijne keramische korrel waardoor de inslag minder agressief is en uw meubel een fijner resultaat krijgt dan zandstralen.
Als er zaken beschadigd raken

Geschilderde oppervlakken luchtgommen, naargelang het aantal lagen, type van verf en de hardheid hiervan kan het zijn dat uw oppervlak iets ruwer zal bekomen. Mits eerst de verf of vernis laag handmatig of chemisch word gedecapeerd kan een minder ruw oppervlak behaald worden.

Lederen of andere bekleding wordt beschadigd tijdens het stralen, tevens glas, ruiten of spiegels, en/of het hang en sluitwerk, deze dient te worden verwijderd door de klant of in opdracht van klant door ons, blijft voorgenoemde zitten zijn eventuele schades al dan niet door stralen altijd voor risico klant, ook tijdens transport. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het achter blijven van (lijm)resten van tape, beschadigingen aan de ondergrond door het verwijderen van tape, plastic of ander afplakmiddel of elk soort van beschadigingen door het stralen.

Bij gelakte meubels of trappen is het altijd mogelijk dat er gekleurde lak resten aanwezig blijven in de voegen, indien deze ook moeten verwijderd worden (kan niet altijd voor 100 procent als het bestaande product te diep in de spleten of nerven zit) zal dit in regie gebeuren aan €46 excl. Btw per uur. De garantie om diepe vergeling/kleuring, versuikering van het hout, olieën, teer, beits of andere vervuiling uit het hout te stralen kunnen wij niet bieden. Ook het straalresultaat kan tegenvallen.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de ondergrond bijv. muren, behang, stucwerk, (sier)lijsten, voegen, ruiten of spiegel onder of naast de afplakwerken gezien de aard der werken die wij uitvoeren.

De lijm van de traplopers of tapijt van vroeger bevatten stoffen die kunnen inwerken op de houten trappen. Na het stralen en vernissen kan in sommige gevallen een aftekening zichtbaar zijn op de trapbomen, aantreden en optreden van de trap. Vroeger werden er ook delen geschilderd in het midden om een traploper na te bootsen en aan de zijkanten werd dit niet geschilderd, ook hier kan een natuurlijk kleurverschil optreden na het stralen en vernissen. Dit hoort echter ook bij het karakter van de trap en woning.

I.v.m. parketten die genageld zijn zal er na het stralen de nagels terug verder doorgevoerd moeten worden en eventueel opvullen indien nodig. Dit kan enkel in regie gebeuren.

Onze prijzen voor voorbereiden en afplakken zijn niet bindend, enkel een indicatie, deze prijzen kunnen aangepast worden naargelang de situatie als deze anders blijkt dan op foto of omschrijving opgegeven door klant of ontwikkelingen op de werf.

De oplevering geschiedt onmiddellijk na de voltooiing der werken door Straalatelier de opdrachtgever en/of de architect. Zij verleent kwijting voor eventuele zichtbare gebreken, die niet schriftelijk per aangetekend schrijven word medegedeeld vergezeld van foto’s te binnen de acht dagen. Elke latere klacht is onontvankelijk. De inzetting, verkoop of verhuur van de werf of het gebruik van de door ons geleverde installaties wordt gelijkgesteld meteen oplevering. Hetzelfde geldt wanneer de opdrachtgever niet aanwezig of niet vertegenwoordigd is bij de voorlopige oplevering. Indientijdens deze termijn geen schriftelijke opmerkingen werden betekend, geschiedt de definitieve oplevering stilzwijgend. In geval van betwisting zijn uitsluitend de vredegerechten en/of rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel van Straalatelier zich bevindt bevoegd. Het staat Straalatelier evenwel vrij eventuele betwistingen te brengen voor de natuurlijke rechter van de medecontractant. Belgisch recht is steeds van toepassing. Voor lokale reglementering steeds het recht van de plaats waar de werf is gelegen.

De planning is een indicatie

De aanvang of hervatting der werken zal steeds in gemeenschappelijk overleg worden bepaald. De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in werkdagen en worden niet als dusdanig beschouwd: de zater-, zon- en feestdagen, verlofdagen, de dagen waarop uit oorzaak van het slechte weder of de gevolgen ervan het werken gedurende tenminste vier uren onmogelijk was. Vertraging in uitvoering van werken, leveringen of containers, geeft geen aanleiding tot schadevergoeding in het voordeel van de opdrachtgever.

Onze duur van de werken is altijd een inschatting. Indien deze een langere of kortere tijdsduur inneemt kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig gevolg. Dit zal ook geen invloed hebben op de prijsopgave tenzij anders is afgesproken.

In geen geval is Straalatelier verantwoordelijk voor het veranderen van planning. Het weer kan en zal invloed hebben op onze buitenwerken. Daar kan geen verantwoordelijkheid gelegd worden bij Straalatelier.

Door u te voorzien

Water en elektriciteit dienen steeds voorhanden te zijn alsook sanitaire voorzieningen voor onze medewerkers.

De opdrachtgever is verantwoordelijk om zijn buren aansluitend aan zijn woning te verwittigen dat er straal werken aan de gang zijn en best ramen en deuren op dat moment gesloten houdt om stof binnen te vermijden.

Na behandeling van onze producten kan enkel uitgevoerd worden bij een temperatuur boven de 10°c in een winddichte woning, verluchting en daglicht moet echter voorhanden zijn.

De klant voorziet parkeer verbodsborden (indien nodig) voor de woning voor een strook van 15 meter tijdens de werken. Tenzij anders afgesproken.

De opdrachtgever zorgt voor de nodige stedenbouwkundige of andere vergunningen alsook naleving van de reglementen op de veiligheid op de werf. De leiding en het toezicht van de werken worden uitgevoerd door een architect aangesteld door de opdrachtgever. Administratieve bepalingen van het lastenboek zijn slechts toepasselijk op de overeenkomst, indien deze door Straalatelier werden ondertekend.

Meer- en minderwerk

Alle werken, welke niet in de prijsaanbieding uitdrukkelijk vermeld zijn o.m. ten gevolge van verkeerde opmetingen of plangegevens, aangeleverd door de opdrachtgever of derden en niet van de hand van Straalatelier worden uitgevoerd als bijkomend werk tegen de voorziene eenheidsprijzen of tegen de op dat ogenblik uurlonen in regie, zoals getarifeerd door de FOD Economische Zaken. Elke wijziging brengt van rechtswege een verlenging van de uitvoeringstermijn met zich mede.

Tapijt, lopers, lijm, kit of verfresten op een trap dienen steeds verwijderd te zijn alvorens wij de werken kunnen uitvoeren. Indien dit ten onze laste valt, zullen wij dit steeds in regie uitvoeren aan €46 excl. Btw per uur.

Als de straalwerken werden beëindigd kan er tijdens het weghalen van plastiek, tape of andere afplakmiddelen schade zijn aan de ondergrond, bijv. de bestaande verven, behang, stucwerk, voegen, ruiten of spiegel, dit door de gebruikte tape of door het stralen zelf. Ook kan er schade zijn buiten het afgeplakte oppervlak, hiervoor kan Straalatelier nooit verantwoordelijk worden gesteld, dit hoort bij de risico’s van straalwerken. Wij kunnen dus ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de bestaande ondergrond (hechting verf, behang e.a.).

Afwijkingen van het bestelde
De kleuren (code) bepaald door de kleuradviseurs, architecten of opdrachtgevers kunnen bij de bepaling van de glansgraad een lichte afwijking hebben tov de kleur gekozen op het staal. Kleurstalen die door Straalatelier zijn gemaakt kunnen afwijken tov van de te behandelen goederen dit t.ov. de kleur van het natuurlijke hout en soort. Het stralen en eventueel nabehandelen van fineer is uitdrukkelijk op risico klant. Straalatelier is niet aansprakelijk voor afwijkingen in resultaat.
Stof, vervuiling en ontruiming

I.v.m. stofontwikkeling tijdens de uitvoering van onze straalwerken, zal het waarschijnlijk noodzakelijk zijn hierna schilderwerken uit te voeren.

Tijdens het stralen is er veel stofontwikkeling. Nadien worden de vloeren gestofzuigd, maar wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het achterblijven van stofresten of straalmiddel op plafond, muren, vloer of eender waar op en rond de werf.

De kopers verklaren de lokalen waarin de werken zullen worden uitgevoerd, door hen op eigen kosten en risico, voorafgaandelijk te ontruimen, minstens zelf in te staan voor het zorgvuldig afdekken en opbergen van de aanwezige goederen, meubelen en huisraad. Beschadigingen, te wijten aan een gebrekkig uitvoeren van deze voorbereidende werken, vallen dan ook uitsluitend ten laste van de koper, zodat de koper de verkoper desbetreffende algeheel vrijwaart.

Facturatie en betalingen

Bij akkoord van een offerte wordt er een voorschot factuur opgemaakt van 40% 14 dagen voor de start van de werken op locatie. Ten laatste drie dagen voor aanvang verwachten wij het voorschot op onze rekening. Er wordt een eindsaldo factuur opgemaakt na de oplevering van de werken.

Indien een offerte boven de €10.000 excl. Btw is: wordt een voorschot factuur opgemaakt van 30% 14 dagen voor de start van de werken op locatie. Er wordt een tussentijdse factuur opgemaakt van 30% na de start van de werken. Er wordt een eindsaldo factuur opgemaakt na de oplevering van de werken.

Facturatie van roerende goederen valt onder 21% btw regime.

Facturatie van renovatie werken aan een privé woning kan tegen 6% Btw. Indien de woning ouder is dan 10 jaar. Meer info via: financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/verbouwen

Roerende goederen dienen contant betaald te worden bij levering of ophaling. Onze betalingsmogelijkheden: cash of bankoverschrijving. Indien de eindfactuur groter is dan €1500 excl. Btw vragen wij een voorschot van 30% bij het ophalen van de roerende goederen.

Bij gebreke van volledige betaling op de vervaldag is zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest van 12% op jaarbasis verschuldigd naast een forfaitaire schadevergoeding voor de inningskosten van 20% op het factuurbedrag met een minimum van €100.

De facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonderingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag als schadevergoeding.

De facturen kunnen zowel provisies voor nog te verrichten prestaties als definitieve afrekeningen van de verrichte prestaties inhouden.

Opmerkingen omtrent vermeldingen, uitgevoerde werken of factuurbedrag worden slechts aanvaard met aangetekend schrijven binnen de 8 dagen.

Beëindigen van de werkzaamheden
Straalatelier heeft het recht de werkzaamheden te beeindigen en/of te vertragen en zelfs stil te leggen indien zij daarover zelfbeslist om reden van allerlei aard en kan zelfs schadevergoeding opeisen uit hoofde van meerwerken, o.a. aan- en afvoer van machines e.d.
Blijf in gesprek met ons
Indien er tijdens de werkzaamheden vragen, opmerkingen of aangepaste afspraken gemaakt moeten worden. Gelieve dit steeds naar ons te melden. Zie de contactpagina voor alle informatie.